Stoby Måleri AB stänger sin butik, Bygg & Färggrossisten i Sverige AB

Efter noggrant övervägande har Stoby beslutat att stänga sin butik på Okvägen 6 i Hässleholm. Bygg & Färggrossisten i Sverige AB, som är butikens företagsnamn, ämnar hålla öppet fram till 31 december 2024 och därefter avvecklas.

Under våren 2020 blev Stoby och dess två dotterbolag, Bygg & Färggrossisten i Sverige AB (butiken) och Stoby Industri AB, en del av koncernen Layer Group, som samlar företag inom måleri, golv, industrifärg och intilliggande ytskiktstjänster. Med över 60 ingående bolag inom ytskiktstjänster har butiken sedan 2020 fått verka utanför de segment som Layer Group representerar. Detta är en av anledningarna till att en långsiktig satsning på butiksverksamhet inte är möjlig för Stoby.

Det har gjorts insatser för att hitta en väg framåt men med Bygg & Färggrossistens resultat och rådande konjunkturläge fanns det till sist ingen annan utväg än att fatta det här mycket svåra beslutet. 

En parallell process pågår att avyttra hela eller delar av butiksverksamheten.

Avvecklingen av dotterbolaget, Bygg & Färggrossisten i Sverige AB, påverkar 13 medarbetare som nu varslas. Förhandlingar kommer att fortlöpa och Stobys prioritet är att hantera detta på bästa sätt, med det stöd som behövs för alla som drabbas och påverkas.

Vad gäller Stoby Måleri AB (hantverkstjänster) och Stoby Industri AB (industrifärgsförsäljning) så kommer respektive verksamhet att fortlöpa som vanligt, med skillnaden att de under 2025 flyttar ifrån sina lokaler och flyttar in i nya lokaler på Kalibergatan 3 i Hässleholm.

Vid frågor, kontakta: 

Sofie Ohlsson
Vd

sofie.ohlsson@stoby.se

2024-05-15

Stoby Entré 150Mm Test