Paco Padel

På Paco Padel fick vi i uppdrag att lägga golv, måla invändigt, utföra plattsättning och snickeri samt montera köks- och badinredning.

ESLIMG 0345