Hässleholmsgården

Vi fick i uppdrag att måla om Hässleholmsgården i Hässleholm.

Hässleholmsgården Före
Hässlegholmsgården Nymålad